İçeriğe geç

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Yarışmaya sadece lise öğrencileri katılabilmektedir.

2. Yarışmaya başvuru yapılacak eserler için bireysel başvurular kabul edilecek olup aynı okuldan birden fazla bireysel başvuru yapılabilecektir. Grup, sınıf, okul vb. adına yapılacak başvurular geçersiz sayılacaktır.

3. Gönderilen kısa filmler jenerik de dahil olmak üzere 15 dakikadan uzun olmamalıdır.

4. Filmlerde konu sınırlaması bulunmamaktadır. Yarışmacılar daha önce çektikleri veyahut Altın Boğa dışında çeşitli yarışmalara başvurdukları filmler ile katılabilecektir.

5. Çekim tekniği serbesttir. Fimlerin gösterime uygun resim ve ses kalitesi taşıması gerekmektedir. Bir anlatım tekniği olarak filmde yer alan kısımlar hariç teknik kalite düşüklüğü sebebiyle anlaşılmayan videolar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6. Filmlerde fikri ve sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve menfaatin ihlal edilmesi halinde bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk yarışmacıya aittir.

7. Yarışmaya katılacak eserlerin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk Milli Eğitimi temel amaçları, genel ahlak, toplumsal huzur ve Türk aile yapısına uygun olması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan eserler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Doldurulmuş ve imzalanmış öğrenci ve öğrenci velisine ait veli izin belgesi, açık rıza onayı, katılım formu ve taahhütnameler ile yarışmacının öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alınacak öğrenci belgesi dijital olarak (JPG, PDF ve PNG formatlarından birisine dönüştürülerek) yarışmacının kendi e-posta adresinden basvur@ielsinema.org e-posta adresine konu kısmında yarışmacı adı soyadı ve kısa film adı yazacak şekilde gönderilecektir.

9. Yarışmaya katılacak kısa filmler yarışmacı tarafından istenilen bir depolama alanına (Google Drive, Youtube, Vimeo, Yandex Disk, vb.) yüklenecek, kısa filmlerin yüklendiği alana ait paylaşım bağlantısı yarışmaya başvuru için gerekli diğer belgelerin yer aldığı e-posta metnine yazılarak İstanbul Erkek Lisesi sinema kulübü ile paylaşılacaktır. Yarışmacı kısa filmini dereceye girenlerin ilan edildiği tarih olan 9 Haziran 2023 tarihine kadar kendi yüklediği depolama alanında tutmalıdır. Videolar İstanbul Erkek Lisesi tarafından depolanmayacak ve 9 Haziran 2023 tarihine kadar paylaşılan bağlantıda bulunmayan veya erişilemeyen kısa filmler değerlendirme dışı olacaktır.

10. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair MEB’in bilgisi dahilinde İstanbul Erkek Lisesi gerekli değişiklik ve takdir yetkisini kullanacaktır. Yarışmaya katılanlar tüm bu koşulları kabul etmiş sayılır.

tr_TRTürkçe